Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

Har du nogensinde undret dig over hvor meget må man tjene ved siden af SU? Du kan lære mere om dette ved at trykke på ovenstående link, eller ved at læse denne annonce.

Svaret varierer alt efter hvilken type uddannelse du er i færd med at gennemføre. Du kan højst tjene 13.178 kr. om måneden ved siden af SU før skat, hvis du tager en gymnasial uddannelse, og højst 17.876 kr. om måneden ved siden af SU før skat, hvis du tager en videregående uddannelse. Tjener du over dette beløb, vil du være tvunget til at skulle tilbagebetale dele af din SU. Det er dit ansvar at sørge for, at du ikke tjener for meget.

Hvad er et fribeløb?

Hvis du modtager SU, har du lov til at tjene et vist beløb ved siden af SU uden at skulle betale noget tilbage. Dette kaldes “fribeløb”.

Dit fribeløb beregnes på kalenderåret, dvs. (januar-december). Det betyder, at du kan tjene mere end dit månedlige beløb i en hvilken som helst måned, så længe du ikke overskrider din samlede årlige godtgørelse. Du kan også over 12 vilkårlige måneder tjene over fribeløbet, dog vil du få SU-smæk, hvis du har tjent mere end fribeløbsgrænsen tillader ved siden af SU fra januar til december hvert år.

Du kan få flere oplysninger om, hvor meget må man tjene ved siden af SU, ved at kontakte SU-styrelsen.

Hvordan søger man om SU?

Nuvel du ved hvor meget må man tjene ved siden af SU, så kunne det være hensigtsmæssigt at ansøge om SU allerede nu, hvis du er under uddannelse og ikke får SU endnu, eller snart fylder 18 år. Har du stadig spørgsmål vedr. din SU, som f.eks. hvor meget må man tjene i SU eller hvor meget kan man tjene ved SU? Du kan læse mere hvor meget må man tjene herunder, samt hvad SU er.

SU er et statsstøttet uddannelseslegat, der er tilgængeligt for studerende på danske universiteter og højere læreanstalter. SU er beregnet til at dække de udgifter, der er forbundet med at gå på universitetet, f.eks. undervisning, bøger og bolig.

For at ansøge om SU skal de studerende logge ind på minSU, som findes på su.dk. Du som studerende skal bruge deres NemID for at logge ind, hvorefter de kan udfylde og indsende SU-ansøgningen.

SU er tilgængelig fra den måned, hvor de studerende ansøger om SU. Det er ikke muligt at få SU med tilbagevirkende kraft. Studerende kan tidligst søge om SU en måned før deres kursusstart. Hvis de studerende søger til et kursus i udlandet, kan de søge tre måneder i forvejen. SU er behovsafhængig, og størrelsen af den SU, der modtages, er baseret på den enkelte studerendes situation. SU er ikke indkomstafhængig.

SU kan søges og fornyes online via minSU. Når de studerende ansøger om SU, skal de give oplysninger om deres personlige forhold, f.eks. indkomst, formue og familiesituation. SU udbetales månedsvis bagud. SU beskattes ikke. Danske studerende, der studerer i udlandet, kan også søge om SU. Du kan finde flere oplysninger om SU og om, hvordan du ansøger om SU, på su.dk.